Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 


นายมานพ  ษมาวิมล
ผอ.สพป.สท.2

รอง ผอ.สพป.สท.2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2

เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline

UTQ+

DPGrammer

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 331

เมื่อวานนี้ 449

สัปดาห์นี้ 1687

เดือนนี้ 10411

รวมทั้งหมด 209211

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

      


 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

...โรงเรียนใดที่สั่งเสื้อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ขณะนี้เสื้อมาแล้ว ติดต่อรับเสื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กลุ่มนโยบายและแผน

...ตามที่ สพป.สุโขทัย เขต 2 ให้โรงเรียนรายงานผลประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบ e-MES ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เร่งรัดนำข้อมูลเข้าสู่ระบบดังกล่าวโดยด่วนต่อไป.

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

...แจ้งเรื่องเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 


 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:39

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในวันที่ 29 มิถ...

อ่านต่อ...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาไทยที่มี Best Practice

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:115

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาไทยที่มี Best Practice

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และท่านศาสตราจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมคณะทำงาน สกว. ร่วมกับ คณะทำงานวิจัยฯ /ตัวแทน 4 ภาคีเครือข่ายตามโครงการ ABE ของจังหวั...

อ่านต่อ...

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง อำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนคร

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:86

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง อำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนคร

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนคร ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:100

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพ รุ่นที่1และรุ่นที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสำโรง และอำเภอส...

อ่านต่อ...

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง อำเภอทุ่งเสลี่ยม

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:63

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง อำเภอทุ่งเสลี่ยม

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสามหลัง ในวันที่ 18...

อ่านต่อ...

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานตาเมือง

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:127

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานตาเมือง

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานตาเมืองพร้อมประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับ ป.3 และ ป.6 ผลการประเมินดีเยี่ยมในทั้ง 2 ระดับ.....วันที่ 16 มิถุนายน 2559....(เชษฐา...ภ...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:78

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในวันที่ 15 มิถุนาย...

อ่านต่อ...

การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:102

การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ในวันที่ 10 ...

อ่านต่อ...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:123

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อีกจำนวน 50 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบระดับภาคเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:89

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบระดับภาคเหนือ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบระดับภาคเหนือ ที่ได้เข้ามาประเมินโรงเรียน ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) ตั้งแต่เวลา 09.00...

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:104

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และคณะติดตามเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ช่ว...

อ่านต่อ...

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคตอนล่าง

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:73

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคตอนล่าง

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคตอนล่างและเยี่ยมสมาชิกยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2559....(คนึง...ภาพ/เชษฐา/ ศรัณยู...ข่าว)    ...

อ่านต่อ...

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:72

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2559....(เชษฐา...ภาพ/ ศรัณยู...ข่าว...

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะศึกษาดูงาน

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:109

ต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะศึกษาดูงาน

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ และคณะในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเยือนสถานศึกษา พร้อมทั...

อ่านต่อ...

ประชุมหารือเตรียมรับเสด็จเปิด "อาคารเรียนพระราชทาน๑๖"

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:147

ประชุมหารือเตรียมรับเสด็จเปิด "อาคารเรียนพระราชทาน๑๖"

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ ผอ.ร.ร.บ้านสันติพิทยาคาร ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่จากกองราชเลขานุการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารือเตรียมรับเสด็จเปิด "อาคารเรียนพระราชทาน๑๖...

อ่านต่อ...

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:132

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ใน...

อ่านต่อ...

มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:117

มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ที่ได้นำทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสพร้อมกับผู้ปกครอง ทุนละ 1,000 บาท ...

อ่านต่อ...

ประชุมสัมมนากำหนดขนาดโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:170

ประชุมสัมมนากำหนดขนาดโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนากำหนดขนาดโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในวันที่...

อ่านต่อ...

ประชุมสมาคมครูผู้บริหารและคณะครูอำเภอศรีสัชนาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:162

ประชุมสมาคมครูผู้บริหารและคณะครูอำเภอศรีสัชนาลัย

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมครูผู้บริหารและคณะครูอำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนอนุศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559....(อัญชลี...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว)    ...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:217

ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559....(เชษฐา...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:180

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขต...

อ่านต่อ...

การพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงานเพื่อการประเมิน No O-NET รุ่นที่ 1

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:296

การพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงานเพื่อการประเมิน No O-NET รุ่นที่ 1

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงานเพื่อการประเมิน No O-NET รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2...

อ่านต่อ...

การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:273

การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์" ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 25...

อ่านต่อ...

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:258

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม" ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึก...

อ่านต่อ...

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดฝึกตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:294

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดฝึกตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาชุดฝึกตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) รุ่นที่1 ระหว่างที่ 22-23 เม.ย.2559 ให้กับครูในเขต อ.ศรีสัชนาลัย และ อ.ทุ่งเสล...

อ่านต่อ...

เปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสวรรคโลก

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:248

เปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสวรรคโลก

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ หลักสูตร “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม”รุ่นที่ 1 ระหว่างวั...

อ่านต่อ...

ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 18 เดือน

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:221

ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 18 เดือน

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 18 เดือน โครงการวิจัยและพัฒนาตัวแบบการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม 2 ...

อ่านต่อ...

เปิดการอบรม โครงการอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ…

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:280

เปิดการอบรม โครงการอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" e-GP ระยะที่ 3

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" e-GP ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตที่การ...

อ่านต่อ...

ประชุมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559 และพิธีรดน้ำ ดำหัว ผอ.มานพ ษมาวิมล

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:334

ประชุมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559 และพิธีรดน้ำ ดำหัว ผอ.มานพ ษมาวิมล

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559 ในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในส...

อ่านต่อ...

ร่วมงานสงกรานต์มหามงคลน้ำมนต์ทะเลหลวง

วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:319

ร่วมงานสงกรานต์มหามงคลน้ำมนต์ทะเลหลวง

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมงานสงกรานต์มหามงคลน้ำมนต์ทะเลหลวง WonderfulSongkran@The Holy Heart Land ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีนายปิติ...

อ่านต่อ...

สัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์และการบูรณาการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:269

สัมภาษณ์ประเด็นยุทธศาสตร์และการบูรณาการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะวิจัยฯและคณะทำงานโครงการ ABE ของจังหวัดสุโขทัย ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขทัย ให้สัมภาษณ์ประเด็น ยุทธศาสตร์และการบูรณาการข...

อ่านต่อ...

สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายปิติ แก้วสลับสี )

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:346

สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายปิติ แก้วสลับสี )

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และทีมคณะทำงานโครงการ ABE ของจังหวัดสุโขทัย สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายปิติ แก้วสลับสี ) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวั...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:302

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน และการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทั...

อ่านต่อ...

ประชุมรับการอบรมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:341

ประชุมรับการอบรมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมรับการอบรมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 วันที่ 29 มีนาคม 2559....(เชษฐา...ภาพ/ศรัณยู...

อ่านต่อ...

หมากม่วงหมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:305

หมากม่วงหมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และนายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน วันหมากม่วงหมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจัง...

อ่านต่อ...

เปิดการประชุมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:271

เปิดการประชุมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 วันที่ 24 มีนาคม...

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจคณะกรรมการ

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:342

ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจคณะกรรมการ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจคณะกรรมการ และโรงเรียนบ้านสันติสุข ในการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 มีนาคม 2559....(จีรศักดิ์...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว)              ...

อ่านต่อ...

เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:385

เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ...

อ่านต่อ...

ประชุมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ “วิชาการอยู่ค่ายพักแรม” ภาคเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:402

ประชุมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ “วิชาการอยู่ค่ายพักแรม” ภาคเหนือ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ “วิชาการอยู่ค่ายพักแรม” ภาคเหนือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างในวันที่ 18-22 มีนาคม 2...

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะครูเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 1 - 2

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:377

ต้อนรับคณะครูเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 1 - 2

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้การต้อนรับคณะครูเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 1 - 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2559....(ค...

อ่านต่อ...

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาชื่อโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:288

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาชื่อโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาชื่อโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2559....(คนึง...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว) ...

อ่านต่อ...

พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:292

พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และทีมงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีให้...

อ่านต่อ...

ประธานคณะกรรมการการจัดทำข้อสอบ

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:249

ประธานคณะกรรมการการจัดทำข้อสอบ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการการจัดทำข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ วันที่ 11 มี...

อ่านต่อ...

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:342

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำ...

อ่านต่อ...

ทดสอบอ่านออกเขียนได้

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:318

ทดสอบอ่านออกเขียนได้

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559....(มณี...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบเอ็นที

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:345

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบเอ็นที

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการสอบ NT โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น โรงเรียนบ้านคลองสำราญ โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านลานตาเมือง วันที่ 7 มีนาคม 2559....(อภัสนันท์...ภาพ/เชษฐา...

อ่านต่อ...

การแก้ปัญหานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 100%

วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:272

การแก้ปัญหานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 100%

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ได้รับเชิญจากสำนักการจัดการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร และนำเสนอนิทรรศการเรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 100% ณ โ...

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ.

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:305

ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ.

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. ท่านชลอ กองสุทธิ์ใจ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559....(คนึง...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:307

ประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ณ ห้อง convention Hall ชั้น 14 อาคาร Parking โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 โดย พ...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบกลาง

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:318

ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบกลาง

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด "ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558" โดยแบ่งผู้เข้าประชุมฯออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ภาคเช้า และรุ่นที่ 2 ภาคบ่าย มีกล...

อ่านต่อ...

ประธานพิธีฌาปนกิจศพนางประคอง ขันธศรี มารดาของท่าน ผอ.วีระ ขันธศรี

วันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:308

ประธานพิธีฌาปนกิจศพนางประคอง ขันธศรี มารดาของท่าน ผอ.วีระ ขันธศรี

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้รับเกียรติเป็น ประธานพิธีฌาปนกิจศพนางประคอง ขันธศรี มารดาของท่าน ผอ.วีระ ขันธศรี ณ วัดศรีเสวตวนาราม อ.เมือง จ.สุโขทัย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559....(อภัสนันท์...ภาพ/เชษฐ...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยของสนามสอบโอเน็ต

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:285

ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยของสนามสอบโอเน็ต

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยของสนามสอบ O-NET ทุกสนามสอบ ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559....(มณีวรรณ/อัญชลี...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการจัดสนามสอบโอเน็ต ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:247

ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการจัดสนามสอบโอเน็ต ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการจัดสนามสอบ O -NET ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ( ไทยธัญญานุกูล) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559....(อภัสนันท์...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว)             ...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:379

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "กิจกรรมว่ายน้ำ" ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ณ สระว่ายน้ำเบญจมาศในวันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559....(อภัสนันท์...ภาพ/เชษฐ...

อ่านต่อ...

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:295

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และบุคลากร สพป.สท.2 ร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับศึกษานิเทศก์ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ สพป.สท.เขต2 จำนวน 2 ราย โดยมีท่านรองฯปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รอง ผอ.สพป...

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จาก สพฐ.

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:268

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จาก สพฐ.

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และทีม Smart Trainer ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:298

ประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ใ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:258

ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต...

อ่านต่อ...

ขยายผลการใช้โปรแกรมประเมินการอ่านของนักเรียนฯ

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:327

ขยายผลการใช้โปรแกรมประเมินการอ่านของนักเรียนฯ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสังกัดเอกชน ได้จัดอบรมปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมประเมินการอ่านของนักเรียนฯ ให้กับตัวแทนคุณครูในสังกัด สำนักงานเขตพื...

อ่านต่อ...

ต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:409

ต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เพื่อร่วมประชุมรายงานนโยบายการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำ...

อ่านต่อ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ปฐมวัยอำเภอศรีนครและสวรรคโลก

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:33

ปฐมวัยอำเภอศรีนครและสวรรคโลก

จุดที่ 2...เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2559  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จุดที่ 2 อำเภอศรีนครและสวรรคโลก ณ ห้องประชุม 2 สพป.สท.2 โดยเชิญค...

อ่านต่อ...

ปฐมวัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:37

ปฐมวัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม

จุดที่ 1...เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 2559  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่อง การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จุดที่ 1 ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยเชิญครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียน พร้...

อ่านต่อ...

ผวจ.สุโขทัย มอบบ้านเมตตาแก่ครอบครัวนักเรียน

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:43

ผวจ.สุโขทัย มอบบ้านเมตตาแก่ครอบครัวนักเรียน

บ้านเมตตา...เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 นายปิติ แก้วสลับสี ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานมอบบ้านเมตตาให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ประกอบสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 7 คนคือ ยาย  หลานที่ศึกษาอยู่ รร.ศรีนคร สพม.38 จำนวน 2 คน และหลานที่ศึกษาอยู่ รร.อนุบาลศรีนคร สพป.สุโ...

อ่านต่อ...

ติดตามลดเวลาเรียนฯ บ้านหนองรังสิต

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:103

ติดตามลดเวลาเรียนฯ บ้านหนองรังสิต

ติดตาม...วันอังคารที่ 14 มิ.ย. 2559 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" โดยประกอบด้วย นายธนากร งามชมภู และนางสาวเอกวรรณ ตังขุยยัง เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ สพป.สท.2 และโรงเรียนบ้านหนองรังสิต อ.ทุ่งเสล...

อ่านต่อ...

พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนว

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:65

พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนว

แนะแนว...เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา และสร้างความเข้มแข็งให้กับครูแนะแนว เพื่อแนะแนวทา...

อ่านต่อ...

อบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:81

อบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา

สร้างภูมิคุ้มกัน...เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิ.ย. 2559  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน  เป้าหมายจำนวน 111 คน โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น โดยไ...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย พสน.

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:67

ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย พสน.

วางแผน...วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2559 นายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงานส่งเสริมความประพฤติน...

อ่านต่อ...

ร่วมชี้แจงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯเครือข่ายทุ่งเสลียม

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:62

ร่วมชี้แจงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯเครือข่ายทุ่งเสลียม

ลดเวลาเรียนฯ...วันที่ 10 มิ.ย.2559  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สท.2 โดยศน.พจมาน  หาญกล้า เข้าร่วมชี้แจงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับคณะกรูของเครือข่ายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยม ในการอบรมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่...

อ่านต่อ...

เตรียมพร้อมลดเวลาเรียนฯอีก50 โรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:40

เตรียมพร้อมลดเวลาเรียนฯอีก50 โรงเรียน

เตรียมพร้อม...วันที่ 9 มิ.ย. 2559 สพป.สท.2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อีกจำนวน 50 โรงเรียน โดยมีนายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รองผอ.สพป.สท.2  บรรยายพิเศษณ ห้องประชุม2 โดยมีนางพจมาน หาญกล้า ศน...

อ่านต่อ...

ร่วมใจทำบุญตักบาตรใส่เสื้อเหลือง

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:37

ร่วมใจทำบุญตักบาตรใส่เสื้อเหลือง

ร่วมใจ...นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.สท.2 ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ หน้าอาคาร สพป...

อ่านต่อ...

ให้กำลังใจ บ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559 | ศรัณยู ยุบล | Hits:327

ให้กำลังใจ บ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ประสบอัคคีภัย

นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้กำลังใจและเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท ให้กับ นางศิริวรรณ กรุณามิตร นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.สท.2 ซึ่งบ้านพักอาศ...

อ่านต่อ...

วางแผนพัฒนายกระดับกลยุทธ์นโยบายฯ

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:321

วางแผนพัฒนายกระดับกลยุทธ์นโยบายฯ

รุ่น 3...วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน และการบริหารงบประมาณ รุ่นที่3 จากโรงเรียนในอ.ศรีสำโรงและอ.ทุ่งเสลี่ยม รร.ละ 2คน โดยนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2 เป็...

อ่านต่อ...

ประชุมพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:231

ประชุมพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน

รุ่น 2...วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม2559 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน และการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนในอ.ศรีสัชนาลัย รร.ละ 2คน โดยนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานก...

อ่านต่อ...

ประชุมพัฒนาเพื่อยกระดับกลยุทธ์นโยบาย

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:250

ประชุมพัฒนาเพื่อยกระดับกลยุทธ์นโยบาย

รุ่น1...วันพุธที่ 30 มีนาคม2559 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน และการบริหารงบประมาณ รุ่นที่ 1 จากโรงเรียนในอ.สวรรคโลกและอ.ศรีนคร รร.ละ 2คน โดยนายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผอ.สพป.สท.2 เ...

อ่านต่อ...

มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวช่วยเหลือเด็กฯ

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:241

มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวช่วยเหลือเด็กฯ

มอบทุน...เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ประจำปี 2559 ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 1000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รองฯสัมพ...

อ่านต่อ...

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:395

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค

การจัดค่าย...สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. โดย สพป.สุโขทัย เขต 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม รุ่นที่ 3 ของบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด สพป. และ สพม. ของภาคเหนือ ซึ่ง สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รั...

อ่านต่อ...

แชมป์แกะสลักโชว์ฝีมืองานหมากม่วง

วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:282

แชมป์แกะสลักโชว์ฝีมืองานหมากม่วง

โชว์ฝีมือ...โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม นำโดย ผอ.อิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทแกะสลัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ร่วมแสดงฝีมือการแกะสลักผักและผลไม้ โชว์ในวันเปิดงานหมากม่วงหมากปราง ข...

อ่านต่อ...

Open house นิทรรศการผลงานนักเรียน โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:292

Open house นิทรรศการผลงานนักเรียน โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต เป็นประธานเปิด งาน Open house นิทรรศการผลงานนักเรียน โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ วันที่ 14 มีนาคม 2559....(Sureeporn...ภาพ/เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ประกาศผลยินดีกับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:735

ประกาศผลยินดีกับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่

ครูคนใหม่...วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 14.00 น. สพป.สท.2 ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มี่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทื่ 1 ปีพ.ศ. 2559 จำนวน 2 ท่าน คือ ...

อ่านต่อ...

การสอบสัมภาษณ์สำเร็จไปด้วยดี

วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:309

การสอบสัมภาษณ์สำเร็จไปด้วยดี

 เรียบร้อยดี...วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2559  สพป.สท.2 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ...

อ่านต่อ...

การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:337

การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

ข้อเขียน...วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ครูช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่...

อ่านต่อ...

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:321

การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558

เก็บภาพมาฝาก...ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สท.2 นำโดยน.ส.มณีวรรณ หอมชื่น  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและเก็บภาพบรรยากาศของโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร  โรงเรียนบ้านหนองแหน โรงเรียนบ้านสารจิตร และโรงเรียนไชยะวิ...

อ่านต่อ...

รองสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบบ้านผาเวียง

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:268

รองสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบบ้านผาเวียง

บ้านผาเวียง...นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของศูนย์สอบที่โรงเรียนบ้านผาเวียง โดยมีนายโกมล  ขีดขั้น ผอ.รร.อนุบาลศรีสัชนาลัย เป็นประธานสนามสอบ  การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...(อัญชลี...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบบ้านท่าโพธิ์

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:241

ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบบ้านท่าโพธิ์

บ้านท่าโพธิ์...วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 2559 นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อ.ศรีสัชนาลัย โดยมีนายรุ่งฤทธิ์  อิ่มเทศ ผอ.รร.บ้านป่ากล้วย เป็นประธานสนามสอบ  ซึ่งการดำเนินการสอบเรียบร้อยดี ...(อัญชลี...ภา...

อ่านต่อ...

สพฐ.ติดตามลดเวลาฯ บ้านใหม่โพธิ์งาม

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:236

สพฐ.ติดตามลดเวลาฯ บ้านใหม่โพธิ์งาม

 ต้นแบบขนาดเล็ก...นายอัศนีย์  ศรีสุข  อดีต ผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากสพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม อ.สวรรคโลก  โดยมีนางทองเพียร อ่องบางน้อยเป็นผู้อำนวยก...

อ่านต่อ...

ติดตามลดเวลาเรียนฯ อนุบาลศรีสัชนาลัย

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:230

ติดตามลดเวลาเรียนฯ อนุบาลศรีสัชนาลัย

ติดตาม...คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากสพฐ. นำโดยนายอัศนีย์  ศรีสุข อดีต ผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย โดยมีนายโกมล  ขีดขั้น ผอ.รร.อนุบาลศรีสั...

อ่านต่อ...

โครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากไร้

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:288

โครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากไร้

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับมอบสิ่งของเครื่องใช้จากโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริ...

อ่านต่อ...

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:266

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและเครือข่ายโรงเรียนเอกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของ ทุกปี ณ โร...

อ่านต่อ...

ติดตามตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20 โรงเรียน

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:399

ติดตามตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20 โรงเรียน

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และคณะกรรมการ ออกติดตามตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558-2559 ทั้งหมด 20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุ...

อ่านต่อ...

รับมอบรถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:342

รับมอบรถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน ผอ. รร.บ้านนา นายทนงศักดิ์ เข็มพล ศน. สพป.สุโขทัย เขต 2 นายบัวลอย ปานจันทร์ นายก อบต. บ้านนา นายสุชาติ พันธ์แก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ...

อ่านต่อ...

อนุบาลศรีนครแชมป์ระดับชาติพานพุ่มสักการะสามปีซ้อน

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:547

อนุบาลศรีนครแชมป์ระดับชาติพานพุ่มสักการะสามปีซ้อน

สามปีติด...นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร อ.ศรีนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับชาติ ในรายการ การประดิษฐ์พานพุ่มสักกาะ ป.4 - 6  ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา จ.นครปฐม  ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานชนะเลิศที่ 1 ระดับชาติ สามปีซ้อนแล้ว  ยอดเยี่ย...

อ่านต่อ...

ชนะเลิศการสร้างสรรค์ภาพปะติดของนักเรียนอนุบาลศรีสำโรง

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:371

ชนะเลิศการสร้างสรรค์ภาพปะติดของนักเรียนอนุบาลศรีสำโรง

ที่ 1 ระดับชาติ... นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต2 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ การสร้างสรรค์ภาพปะติด ป.4-ป.6  ฝีมือดีเยี่ยมชนะใจกรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับชาติ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ...(ศน.อภัสนันท์...ภาพ/อัญ...

อ่านต่อ...

ชนะเลิศการร้อยมาลัยดอกไม้สดเด็กเรียนร่วมบ้านสามหลัง

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:341

ชนะเลิศการร้อยมาลัยดอกไม้สดเด็กเรียนร่วมบ้านสามหลัง

ที่ 1 ระดับชาติ...ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.สท.2 ร่วมลุ้นผลการตัดสินและร่วมยินดีผลงานของนักเรียนเรียนร่วม จากโรงเรียนบ้านสามหลัง อ.ทุ่งเสลี่ยม  ได้รางวัลชนะเลิศที่ 1 เหรียญทอง รายการ การร้อยมาลัยดอกไม้สด ป.1 - 6  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณ...

อ่านต่อ...

งานศิลปฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:302

งานศิลปฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65

เปิดงาน...เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ทีมศึกษานิเทศก์ตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ  ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนสตรีวิทยา2 ลาดพร้าว กรุงเทพ  พร้อมทั้งเดินทางไปให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมการ...

อ่านต่อ...

ประชุมจัดทำมาตรฐานงานขั้นต่ำ

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:305

ประชุมจัดทำมาตรฐานงานขั้นต่ำ

ประชุม...เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2559  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สท.2 จัดการประชุมมาตรฐานคุณภาพงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานครูผู้สอน สายงานนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

อ่านต่อ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Area

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:359

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Area

Smart Area...วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (Smart Area) ณ ห้องประชุม2  โดยวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานทุกคน...

อ่านต่อ...

การประชุมเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน"

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:386

การประชุมเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน"

ทับซ้อน...เมื่อวันพุธที่ 13 ม.ค.2559 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ให้กับบุคลากรในสำนักงานทุกคน โดยมีน.ส.อาจารี  สวนปลิก นิติกร สพป.สท.2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ณ ห้...

อ่านต่อ...

รร.คู่ขนานดูงานรร.ไชยะวิทยา

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:547

รร.คู่ขนานดูงานรร.ไชยะวิทยา

 ยินดีต้อนรับ...ภาคบ่าย วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนที่สมัครเป็นโรงเรียนคู่ขนานนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เดินทางมาศึกษาดูการจัดกิจกรรมของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย โดยมีผอ.เมธี จุมพลศรี ให้การต...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติรร.คู่ขนาน

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:470

ประชุมเชิงปฏิบัติรร.คู่ขนาน

รร.คู่ขนาน...วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558  สพป.สท.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคู่ขนาน การจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" โดยมีนายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ในภาคเช้า ศน.พจมาน หาญกล้...

อ่านต่อ...

ภาคค่ำวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:526

ภาคค่ำวันพ่อแห่งชาติ

ภาคค่ำ...เมื่อค่ำวันที่ 5 ธ.ค. 2558 ดร.ศุกลรัตน์  มิ่งสมร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวางพานพุ่มในภาคค่ำ ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก...(มณีวรรณ...ภาพ/อัญชลี...ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ภาคเช้ากิจกรรม 5 ธันวา

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:643

ภาคเช้ากิจกรรม 5 ธันวา

ภาคเช้า...เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2558 นายสัมพันธ์  จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 นำคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมทำพิธี 5 ธันวามหาราชร่วมกับเหล่าข้าราชการ พ่อค้าประชาชนของอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ นายอำเภอสวรรคโลกเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำ...

อ่านต่อ...

สอบครูผู้ช่วยเรียบร้อยไปด้วยดี

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:541

สอบครูผู้ช่วยเรียบร้อยไปด้วยดี

ครูผู้ช่วย...เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558 สพป.สท.2 จัดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2558 และสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย...

อ่านต่อ...

ติดตามลดเวลาเรียนฯ บ้านสันติสุข

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:647

ติดตามลดเวลาเรียนฯ บ้านสันติสุข

ลดเวลาเรียนฯ...วันที่ 26 พ.ย.2558 นายอัศนีย์ ศรีสุข และน.ส.กริษฐา เจริญเลิศ คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ศรีสำโรง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องสนองนโยบาย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ...

อ่านต่อ...

ติดตามลดเวลาเรียนฯ อนุบาลศรีสำโรง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:479

ติดตามลดเวลาเรียนฯ อนุบาลศรีสำโรง

ลดเวลาเรียนฯ...เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2558 นายอัศนีย์ ศรีสุข และน.ส.กริษฐา เจริญเลิศ คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องสนองนโยบาย รมว.ศธ โดย ผอ.จำรัส  หาญกล้า พร...

อ่านต่อ...

แนะนำ ศน.ย้ายมาใหม่คะ

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:671

แนะนำ ศน.ย้ายมาใหม่คะ

ศน.ย้ายมาใหม่คะ...เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 2558 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สท.2 พร้อมคณะบุคลากร สท.2 ร่วมกันต้อนรับคณะจาก สพป.กำแพงเพชร เขต2 ในโอกาสที่เดินทางส่ง ศน.ศิริพร ใจทิม ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ สพป.สท.2 ณ ห้องประชุม 2...(อัญชลี...ภาพข่าว) ...

อ่านต่อ...

การสอบคัดเลือกครูจ้างสอนด้านคณิตศาสตร์

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:651

การสอบคัดเลือกครูจ้างสอนด้านคณิตศาสตร์

ประกาศผลแล้วจ้า...วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2558 สพป.สท.2 จัดการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดภาคเช้าสอบข้อเขียน 50 ข้อ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบตั้งแต่ตี 4 สอบ 10 โ...

อ่านต่อ...

การติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:561

การติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน

ติดตามความพร้อม...นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจและติดตามความพร้อมวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอศรีสัชนาลัย...(มณีวรรณ...ภาพ/อัญชลี...รายงาน) ...

อ่านต่อ...

ติดตามการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:533

ติดตามการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วย นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์ และนางสุพิฌา เมฆไหว ได้ติดตามการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวัดไทรย้อยรวมกับโรงเรียนวัดไผ่ล้อม โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สา...

อ่านต่อ...

นักเรียนร่วมงานศิลปฯ ระดับเขตพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:646

นักเรียนร่วมงานศิลปฯ ระดับเขตพื้นที่

แข่งขัน...เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 สพป.สท.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558 โดยแบ่งเป็น5 สนามการแข่งขัน คือ สพป.สท.2, รร.อนุบาลสวรรคโลก, รร.บ้านดงไทยวิทยา, รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ และรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ต้องขอขอ...

อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับ ศน.คนใหม่

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:666

ยินดีต้อนรับ ศน.คนใหม่

ยินดีต้อนรับ...วันพุธที่ 28 ต.ค. 2558 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สท.2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับคุณวชิรญา วชิรเมธี ศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.สท.2 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่ง นำทีมโดยนายปิลัทธ์ อ...

อ่านต่อ...

ประชุม 3 องค์คณะบุคคล

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:545

ประชุม 3 องค์คณะบุคคล

3 องค์ฯ...เมื่อวันอังคารที่ 27 ต.ค.2558 สพป.สท.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์คณะบุคคลเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สพป.สท.2 , อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ , กพท. , ก.ต.ป.น., กลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มอำนวยการ ณ ...

อ่านต่อ...

วันปิยมหาราช 23 ตุลา

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:510

วันปิยมหาราช 23 ตุลา

23ตุลา...เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 2558 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก...(มณีวรรณ...ภาพ/อัญชลี...ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ประชุมขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:572

ประชุมขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

นำร่อง...วันที่ 15 ต.ค. 2558 สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ผ่านระบบ DLIT พร้อมกันทุกเขตพื้นที่ โดยทาง สพป.สท.2 ได้เชิญผู้บริหาร และครูวิชาการของโรงเรียนนำร่องในสังกัด จำนวน 18 โรงเรีย...

อ่านต่อ...

18 รร.นำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:679

18 รร.นำร่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นำร่อง...วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาฯ โดยดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ จัดการประชุมโรงเรียนนำร่องตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อทำความเข้าใจในการเตรียมจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของโรงเร...

อ่านต่อ...

ตักบาตรอาหารแห้งช่วยผู้ยากไร้

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:638

ตักบาตรอาหารแห้งช่วยผู้ยากไร้

ทำบุญ...เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการตักบาตรทุกเดือนช่วยเพื่อนผู้ยากไร้ และเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งกำหนดทุกวันที่ 9 ของเดือน ณ หน้าอาคารสำนักงานฯ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมการประเมินอ่านเขียน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:591

ประชุมเตรียมการประเมินอ่านเขียน

ชี้แจง...วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ให้กับครูผู้สอนชั้นป.1 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินทดสอบการอ่านก...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านนักเรียนบ้านหนองแหน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:567

ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านนักเรียนบ้านหนองแหน

บ้าน 89 หลัง...เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558  นายมานพ  ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนบ้านหนองแหน อ.ศรีนคร  ซึ่งได้รับการพิจารณาเข้าโครงการสร้างบ้าน 89 หล...

อ่านต่อ...

ประชุมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:568

ประชุมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน

ประชุม...วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 สพป.สท.2 จัดการประชุมพัฒนาผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด  เพื่อแจ้งข้อราชการนโยบายต่างๆ โดยมีนายมานพ  ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธาน และรอง ผอ.สพป.สท.2, ผอ.กลุ่มต่างๆ ร่วมชี้แจงรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุม ...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:557

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

ครบวาระ..วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 2558 สพป.สท.2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สท.2 จากผู้แทนของหน่วยต่างๆ จำนวน 16 คน โดยนายธงชัย กมล ข้าราชการบำนาญเป็นประธานฯ ทั้งนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณที่คณะกรรมการชุดนี้อยู่ครบวาระ ณ ห้องประชุม 1 ...(อั...

อ่านต่อ...

งานมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 สพป สท 2

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:697

งานมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 สพป สท 2

งานมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ วันอังคารที่ 15 กันยานยน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 (อัญชลี...รายงาน)                ...

อ่านต่อ...

 เลื่อนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
      [วันเสาร์, 02 เมษายน 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 527
 การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ 4 ภาค (ภาคเหนือ) หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม
      [วันอาทิตย์, 13 มีนาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 452
 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าร่วมประชุมของสมาคมพัฒนาครูไทย
      [วันจันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 284
 จำหน่ายเหรียญรุ่น แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม
      [วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 240
 การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนกงาน ป.ป.ช.
      [วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 266
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-Net ออกอากาศ 28 มกราคม 2559
      [วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 366
 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2559
      [วันจันทร์, 18 มกราคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 453
 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ( ครั้งที่ 3 )
      [วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 892

 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์
      [วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559 , เขียนโดย :: ศรัณยู ยุบล] เข้าชม :: 371
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บ้านหัวฝาย
      [วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558 , เขียนโดย :: มณีวรรณ หอมชื่น] เข้าชม :: 492
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
      [วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2558 , เขียนโดย :: ศรัณยู ยุบล] เข้าชม :: 759
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านห้วยโป้
      [วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2558 , เขียนโดย :: มณีวรรณ หอมชื่น] เข้าชม :: 626
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ร.ร.บ้านแก่ง
      [วันพุธ, 19 สิงหาคม 2558 , เขียนโดย :: มณีวรรณ หอมชื่น] เข้าชม :: 643
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านขอนซุง
      [วันพุธ, 19 สิงหาคม 2558 , เขียนโดย :: มณีวรรณ หอมชื่น] เข้าชม :: 619
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร.ร.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม
      [วันพุธ, 19 สิงหาคม 2558 , เขียนโดย :: มณีวรรณ หอมชื่น] เข้าชม :: 630
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านวังลึก
      [วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558 , เขียนโดย :: มณีวรรณ หอมชื่น] เข้าชม :: 620

 นิทรรศการ "เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก"
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1321
 ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1382
 สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1490
 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการออกสลากพระแม่ย่าการกุศลจังหวัดสุโขทัย 2557
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1567
 โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2557
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1514
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน)
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 2026

 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
      [วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 307
 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย
      [วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 323
 โรงเรียนบ้านลำโชค การใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย
      [วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 324
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      [วันอังคาร, 26 มกราคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 407
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
      [วันศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2558 , เขียนโดย :: มณีวรรณ หอมชื่น] เข้าชม :: 608
 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานการงานอาชีพ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของครูอาคิรา ธรรมขันธ์
      [วันอังคาร, 10 พฤศจิกายน 2558 , เขียนโดย :: อัญชลี ฝางเสน] เข้าชม :: 678
 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ CIPPA ของครูนงนุช รัตนแย้ม
      [วันอังคาร, 10 พฤศจิกายน 2558 , เขียนโดย :: อัญชลี ฝางเสน] เข้าชม :: 594

นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้รับเกียรติจาก คุณดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยมาเป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “สร้างความสุขสู่ลูก สพฐ” (หลังที่ 59) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๚ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บ้านของเด็กหญิงพรพิมล ธรรมเนียม ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558....(คนึง...ภาพ/เชษฐา/ศรัณยู...ข่าว)

 

 

 

  

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297