Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

มีนาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 42

เมื่อวานนี้ 166

สัปดาห์นี้ 1865

เดือนนี้ 6285

รวมทั้งหมด 544513

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)......สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น รุ่นที่ 7/2561ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสังกัด และ ต่างสังกัด ตามที่ได้สมัครเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 - 4 เมษายน 2561 รวมระยะเวลาในการอบรมเข้ม จำนวน 7 วัน โดยได้รับเกียรติจาก  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และ พิธีปิด ในการฝึกอบรม และมอบเกียรติบัตร  ทั้งนี้  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้ให้เกียรติพบปะและบรรยายพิเศษถึงบทบาทและความสำคัญในการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน โดยแบ่งเป็น 2 กอง ซึ่ง  นายนเรศ  วงจันทร์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบุ่งสัก เป็นผู้อำนวยการฝึกกองที่ 1 และ ว่าที่พันตรีทับทิม  พาโคกทม  ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง เป็นผู้อำนวยการฝึก กองที่ 2 การฝึกอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านลูกเสือ เป็นผู้ให้ความรู้เต็มศักยภาพ และครบทุกกระบวนการขั้นตอนของขั้นความรู้ช้้นสูง  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย......(มณีวรรณ,ธันยพร,ภัทรมน...ภาพ/มณีวรรณ...ข่าว)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297