Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 65

เมื่อวานนี้ 341

สัปดาห์นี้ 790

เดือนนี้ 4851

รวมทั้งหมด 566880

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่สูง..........สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำคณะบุคลากรจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ โรงเรียนบ้านแม่สาน  โดยการแจกถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้นักเรียนได้อ่านเองที่บ้าน และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อประเมินคุณภาพนักเรียนด้านภาษาไทย ตามพันธะสัญญา "ลูกพ่อขุนรามลายมืองาม จบ ป.3 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน จบ ป.6 ต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง ทุกคน"  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากระเหรี่ยง ปกาเกอะญอ หมู่บ้านตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก การใช้ภาษาไทยไม่คล่องตัว แต่ปัจจุบันได้พัฒนาจนสามารถใช้ภาษาไทยทั้งอ่านและเขียนได้ทัดเทียมกับโรงเรียนในพื้นราบ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน และเป็นการให้กำลังใจครูในโรงเรียนที่จะสร้างคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนต่อไป........(มณีวรรณ....ภาพ/ข่าว)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297