Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

พฤศจิกายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 31

เมื่อวานนี้ 150

สัปดาห์นี้ 2055

เดือนนี้ 5254

รวมทั้งหมด 510549

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

Facebook YouTube

 


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

...แจ้งทุกโรงเรียน เกี่ยวกับการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560   >> รายละเอียดและแบบฟอร์มจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ <<


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

...ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ...คลิ๊ก...

...แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักกีฬา ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561(แบบที่เป็นไฟล์ word ส่งภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561,แบบที่เป็นไฟล์ Excel ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)    


>>>
แบบฟอร์มรายชื่อนักกีฬา <<<
>>> ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<
>>> โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<
>>> บัญชีลงเวลานักกีฬา สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<
>>> คำสั่งการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2 <<<


กลุ่มนโยบายและแผน

...แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  >>> 
บัญชีจัดสรรงบฯ รายโรงเรียน <<<


กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

...สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญบุคลากรจากโรงเรียนของท่านเข้าร่วม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย - รุ่นที่ 1(15-18 ก.ย. 61) เวลา 08.00 – 21.00 น. - รุ่นที่ 2 (6-9 ธ.ค. 61) เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ลงทะเบียนคลิ๊ก...

...การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2

รายละเอียดคลิ๊ก...


กลุ่มตรวจสอบภายใน

...ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 ดำเนินการส่งแบบรายงานเงินคงเหลือพร้อมแนบสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารทุกบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรวบรวมสรุปและรายงานในภาพรวมต่อไป


กลุ่มบริหารงานบุคคล

...การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561 กรณีปกติ(เพิ่มเติม)

รายละเอียดคลิ๊ก...


 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:111

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร วันที่ 8 ตุลาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านสารจิตร

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:122

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านสารจิตร

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านสารจิตร วันที่ 2 ตุลาคม 2561......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยและโรงเรียนบ้านบ้านสันหีบ

วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:94

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยและโรงเรียนบ้านบ้านสันหีบ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยและโรงเรียนบ้านบ้านสันหีบ วันที่ 1 ตุลาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าชุมและโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:98

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าชุมและโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านท่าชุมและโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม วันที่ 21 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)และโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:91

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)และโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)และโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ วันที่ 19 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:131

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านแม่สาน โรงเรียนแม่สานสามัคคี และโรงเรียนบ้านป่างิ้ว วันที่ 18 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)             ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ โรงเรียนบ้านปากคลองแดนและโร…

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:121

ผอ.เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ โรงเรียนบ้านปากคลองแดนและโรงเรียนบ้านไร่

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ โรงเรียนบ้านปากคลองแดนและโรงเรียนบ้านไร่ วันที่ 17 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองยาว

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:89

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองยาว

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านหนองยาว วันที่ 14 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาและโรงเรียนบ้านสามหลัง

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:75

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาและโรงเรียนบ้านสามหลัง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาและโรงเรียนบ้านสามหลัง วันที่ 12 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านวังธารและโรงเรียนบ้านแสงสว่าง

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:118

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านวังธารและโรงเรียนบ้านแสงสว่าง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านโซกม่วง โรงเรียนบ้านวังธารและโรงเรียนบ้านแสงสว่าง วันที่ 11 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเตว็ดนอกและโรงเรียนบ้านลานตาเมือง

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:110

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเตว็ดนอกและโรงเรียนบ้านลานตาเมือง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอกและโรงเรียนบ้านลานตาเมือง วันที่ 10 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:109

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดบ้านเหมือง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนวัดบ้านเหมือง วันที่ 7 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์และโรงเรียนบ้านปากสาน

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:83

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์และโรงเรียนบ้านปากสาน

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์และโรงเรียนบ้านปากสาน วันที่ 6 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:130

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารี) วันที่ 6 กันยายน2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:124

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทับผึ้ง

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านบ้านทับผึ้ง วันที่ 4 กันยายน 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์แล…

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:133

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์และโรงเรียนบ้านวังไฟใหม้

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน โรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์และโรงเรียนบ้านวังไฟใหม้ วันที่ 3 กันยายน2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:139

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนจันทร์

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)                ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวกและโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ

วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:139

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวกและโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านห้วยหยวกและโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพวันที่ 29 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านไม้งามและโรงเรียนวัดปากน้ำ

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:139

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านไม้งามและโรงเรียนวัดปากน้ำ

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านไม้งามและโรงเรียนวัดปากน้ำ ในช่วงเช้า วันที่ 28 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาพงและโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:201

ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาพงและโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาพงและโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม ในช่วงเช้า วันที่ 27 สิงหาคม 2561.......(ชิษณุพงศ์...ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา...ข่าว)               ...

อ่านต่อ...

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 Best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:151

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 Best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 Best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น.........โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) อำเภอสวรรคโลก มี นายประวิทย์  เรืองเดช  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)  ระดับดีเด่...

อ่านต่อ...

สำนักงานลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:116

สำนักงานลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ

สำนักงานลูกเสือดีเด่น............นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนโครงงานคุณธรรมดีเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:109

โรงเรียนโครงงานคุณธรรมดีเยี่ยม

โครงงานคุณธรรมดีเยี่ยม............นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับมอบโล่เกียรติคุณ ชนะเลิศระดับดีเยี่ยม รางวัลโครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17  จ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนคุณธรรมดีเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:101

โรงเรียนคุณธรรมดีเยี่ยม

โล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมดีเยี่ยม.................ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม โครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตร...

อ่านต่อ...

รางวัลนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:75

รางวัลนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

โล่เกียรติคุณนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน.........นางวรรณรัตน์  จอนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร  สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศระดับดี ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนโคร...

อ่านต่อ...

ผู้บริหารด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:69

ผู้บริหารด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ผู้บริหารด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม.........นายสาธิต  มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2  รับโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:126

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับประเทศ

โล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์...........โรงเรียนบ้านป่ากล้วย  อำเภอศรีสัชนาลัย  สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็น 1 ใน 9 โรงเรียนทั่วประเทศ  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรร...

อ่านต่อ...

เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:118

เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย...........นางสาวภัทราภรณ์  ดีเจริญ  อายุ 15 ปี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อำเภอศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  1 ใน 4 คน ข...

อ่านต่อ...

ครูดี ศรี สพฐ.

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:360

ครูดี ศรี สพฐ.

ครูดี ศรี สพฐ. .............. นายสุขุม  เทียนสุข  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อำเภอศรีสัชนาลัย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดี ศรี สพฐ. ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2  ประจำปี 2561 โดย สพฐ. มอบหมายเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้คัดเลือกเพื่อจ...

อ่านต่อ...

ครูเก่งโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:360

ครูเก่งโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง)

ครูเก่งมิตรภาพที่ 38.......นางสาวจินตนา  ชูไว  อายุ  25  ปี  พนักงานราชการ โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทครูทั่วไป ในการประกวดเรื่องเ...

อ่านต่อ...

ศึกษานิเทศก์รางวัลระดับประเทศ

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:248

ศึกษานิเทศก์รางวัลระดับประเทศ

ศึกษานิเทศก์รางวัลระดับประเทศ.......นางพจมาน   หาญกล้า  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สังกัด  สพป.สุโขทัย เขต 2  รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลระดับชมเชย โครงการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระ...

อ่านต่อ...

เด็กเก่งโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:255

เด็กเก่งโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

เด็กเก่งอนุบาลศรีสำโรง.......เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชัยวิเศษ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์...

อ่านต่อ...

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:315

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา........เด็กหญิงมนัสนันท์  มิ่งเมือง  (ซ้ายมือ)  และ  เด็กหญิงศรสวรรค์  เหมพิทักษ์ (ขวามือ)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ ในการ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:367

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง........เด็กชายเดชาธร  มัสการ  และ  เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสยางค์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโซกม่วง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทำความดี โดยเก็บเงินทุนการศึกษาขอ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:260

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้.........เด็กหญิงวิไลพร   สุทธิผุย   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อำเภอศรีสัชนาลัย  สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ทำความดีโดยเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งในวันที่มาแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ สนามแข่งขันโรง...

อ่านต่อ...

เด็กดีห้วยไคร้

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:526

เด็กดีห้วยไคร้

เด็กดีห้วยไคร้.....เด็กชายวุฒิชัย  อินคำ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:920

เด็กดีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

  เด็กหญิงศิริยา  บุรี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  อำเภอศรีสัชนาลัย บิดา  นายภูบดินทร์  บุรี   มารดา  นางสาวจริยา  ยงยุทธ์ ครูประจำชั้น   นางสาวนภาพร  แควน้อย ผู้บริหารโรงเรียน  นายอุเทน  นะมิตร การทำความดี....เก็บ...

อ่านต่อ...

เด็กทำความดี

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:701

เด็กทำความดี

เด็กทำความดี......เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวหนู  เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) เก็บเงินได้ จำนวน 500 บาท  นำไปมอบให้คุณครู เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมและยกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดี ต้องขอขอบคุณครูประจำชั้...

อ่านต่อ...

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:822

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา........เมื่อวันพุธที่ 27 ธ.ค.2560  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทีมนักกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ...

อ่านต่อ...

รางวัลชนะเลิศกีฬาวู๊ดบอล

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:801

รางวัลชนะเลิศกีฬาวู๊ดบอล

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู๊ดบอล.....เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในนามเขตพื้นที่ให้กับ ทีมนักกีฬาวู๊ดบอลของโรงเรียนบ้านวังพิกุล อำเภ...

อ่านต่อ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:0

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน  นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2.......(มณี...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:36

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ............. สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.สุโขทัย เขต 2.....(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:24

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562.......เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติคณะกรรมการในการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเ...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:29

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ..........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การมีงานทำ (English for work) ให้กับครูผู้รับผิดชอบสาระต่างประเทศ  ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2...(มณีวรรณ...

อ่านต่อ...

ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:47

ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018

ประชุมวางแผนมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์...........สพป.สุโขทัย เขต 1 , 2 , สพม.38  และ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 , นายพยอม  วงษ์พูล  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และ นายวรินทร์  ชำนาญผา  รอง ผอ.สพม.38 พร้อมด้วยตั...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:42

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานและการถอดประสบการณ์ ในการบริหารจัดการในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกร...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:60

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช.......เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมภาคเช้าพิธีสงฆ์ และการตักบาต...

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:46

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา &quot;เราทำความดี ด้วยหัวใจ&quot;

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"........เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิน...

อ่านต่อ...

แสดงความยินดี

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:81

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ  นายไมตรี  ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ นายสุมิตร  เกิดกล่ำ รองผู้ว่า...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีน้อมรำลึก 13 ตุลาคม

วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:72

ร่วมพิธีน้อมรำลึก 13 ตุลาคม

ร่วมพิธีน้อมรำลึก 13 ตุลาคม....... เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

อ่านต่อ...

ชมรมฟุตบอลเราและนาย มอบเงินรายได้เข้ากองทุนการศึกษาฯ

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:107

ชมรมฟุตบอลเราและนาย มอบเงินรายได้เข้ากองทุนการศึกษาฯ

ชมรมฟุตบอลมอบเงินเข้ากองทุนเด็กพิการฯ........ชมรมฟุตบอลเราและนาย นำโดย  นายธนพงศ์  บุญเรือง  นายอำเภอศรีสำโรง ซึ่งมี  นายสุชาติ  มั่นอ่วม ประธานชมรม ร่วมกับแขวงการทางจังหวัดสุโขทัย มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักพิเศษ เข้ากองทุนสวัสดิการเ...

อ่านต่อ...

ตักบาตร เดือนตุลาคม 2561

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:50

ตักบาตร เดือนตุลาคม 2561

ตักบาตร เดือนตุลาคม 2561........เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 คำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกับชมรมจิตอาสา สพป.สุโขทัย เขต 2 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการต...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรจุใหม่

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:81

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรจุใหม่

ประชุมปฏิบัติการครูบรรจุใหม่.......เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัด สพป.สุโขทัย เ...

อ่านต่อ...

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ

วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:79

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนเบญจมาศ

พิธีเปิดกีฬาเครือข่ายเบญจมาศ.........เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 ของโรงเรียนในเครือข่ายเบญจมาศ อำเภอศรีสำโรง ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรึสำโรง...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีมอบบ้าน แก้วบุรี

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:66

ร่วมพิธีมอบบ้าน แก้วบุรี

ร่วมพิธีมอบบ้านแก้วบุรี...........นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบบ้านแก้วบุรี ให้กับ 1.นายตะวัน  แก้วบุรี  อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ศูน...

อ่านต่อ...

มอบทุนการศึกษา

วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:76

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบหมายให้  น.ส.ปราณี  เพ็งจันทา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางนรินทร์  กรายทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และมอบทุนการศึกษา เงินทุนสวัสดิการเด็กพิ...

อ่านต่อ...

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการครู

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:183

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการครู

รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ........เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 บุคคลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าบรรจุรับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้เข้ารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทั...

อ่านต่อ...

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (3)

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:147

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (3)

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ...............สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเ...

อ่านต่อ...

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (2)

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:148

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (2)

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ.........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี...

อ่านต่อ...

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (1)

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:101

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ (1)

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโล...

อ่านต่อ...

ประชุมก่อนเกษียณ ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:329

ประชุมก่อนเกษียณ ประจำปี 2561

ประชุมก่อนเกษียณ........เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณ ประจำปี 2561 ในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ควา...

อ่านต่อ...

พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:182

พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

พัฒนาการวัดและประเมินผล.........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาการกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก ...

อ่านต่อ...

มาตรการบริหารขยะมูลฝอย

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:103

มาตรการบริหารขยะมูลฝอย

มาตรการบริหารขยะมูลฝอย.....สพป.สุโขทัย เขต 2  ดำเนินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสี่ยงอันตราย และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2561 โดยการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ณ ห้องประ...

อ่านต่อ...

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 2

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:123

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 2

เวทคณิต รุ่นที่ 2 .........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย.2561 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคิดเลขเร็ว(เวทคณิต) โดยได้...

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:102

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน.........เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนโดยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน บ้านบึงงาม ร่วมกับนักการภารโรง โรงเรียนอำเภอศรีนคร และ ครู  นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงงาม ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม และสภา...

อ่านต่อ...

ทักษะและทบทวนกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:181

ทักษะและทบทวนกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

  อบรมทักษะและทบทวนกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด............เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการบูรณาการลูกเสือดี ยุวกาชาดเด่น เสริมสร้างเด็กดีมีคุณธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

อ่านต่อ...

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:135

อบรมเทคนิคการคัดเลขเร็ว รุ่นที่ 1

เวทคณิต  รุ่นที่ 1 ...........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

อ่านต่อ...

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:130

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ถอดบทเรียน........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสร้างเครือข่ายครูภาษาอังกฤษ(English Boot Camp Network) ณ ห้องประชุม ...

อ่านต่อ...

รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:98

รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2

รับคณะศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 2...............สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และอำนวยการความสะดวกและให้บริการข้อมูลกระบวนการทำงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ระดับเขตพื้นที่การศ...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย(ค่ายสภานักเรียน)

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:121

อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย(ค่ายสภานักเรียน)

อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย(ค่ายสภานักเรียน)..........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธปไตย (ค่ายสภานักเรียน) และดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนตามกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยคณะ...

อ่านต่อ...

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กพิเศษ 9 ประเภท

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:90

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กพิเศษ 9 ประเภท

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กพิเศษ 9 ประเภท.........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท ให้กับครูผู้ร...

อ่านต่อ...

อบรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:99

อบรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

อบรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active  Learning)..............สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมตามโครงการ ประชุมการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา...

อ่านต่อ...

รับชมการประชุม ผอ.สพท.ทางไกล รูปแบบ DLTV

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:93

รับชมการประชุม ผอ.สพท.ทางไกล รูปแบบ DLTV

ประชุมทางไกล รูปแบบ NEW DLTV...........คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ในรูปแบบ "NEW DLTV" เมื่อวันท...

อ่านต่อ...

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:96

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม.........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผ...

อ่านต่อ...

รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหาร

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:143

รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหาร

รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหาร..........นายวิรัช  พัฒนพิเชียร   รอง ผอ.สพป.สุโขทัย  เขต 2 และ นายณรงค์  วันทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  รับมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารโรงอาหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการอายิโนะโมะโต๊ะโภ...

อ่านต่อ...

อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai school lunch

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:175

อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai school lunch

อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai school lunch.........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมระบบแนะนำสำรับอาหารด้วยโปรแกรมระบบ Thai school lunch ให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรงเรียน...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:160

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ...........เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเฉลิมพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...

อ่านต่อ...

ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:232

ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้......สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดย นายนริศว์  ปรารมย์  และ นายไชยา  อินทะเสน ได้มาติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Leaning และ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน...

อ่านต่อ...

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:148

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน..............นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล  ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ตัวแทนข้าราชการครูและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข...

อ่านต่อ...

ประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:151

ประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา

ประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา.......นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรและคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมงานประตูน้ำ ประตูป่า ของดีแห่งขุนเขา ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ บริเวณวนอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา...

อ่านต่อ...

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:134

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2............สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (บูรณาการ) สำหรับครูปฐมวัย ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1-8  รุ่นที่...

อ่านต่อ...

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:157

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา.......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา และการปฏิบัติตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือน...

อ่านต่อ...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:114

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผ...

อ่านต่อ...

พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:144

พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา.......เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.....(มณีวรร...

อ่านต่อ...

พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรม

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:124

พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ...............เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมปฏิบัติการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของ สพป.สุโขทัย เขต 2 เพื่อพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรม สพฐ. ตามโครงก...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:144

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2561

ร่วมพิธี......เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรำลึกใ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:158

โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

แห่เทียนเข้าพรรษา........คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ  ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำนักเรียนจัดกิจกรรมร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 และนำไปถวายวัดในชุมชน เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำความดี  การรักษาขน...

อ่านต่อ...

ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:136

ถวายเทียนจำนำพรรษา

ถวายเทียนจำนำพรรษา.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งทอดผ้าป่าการกุศล ณ ...

อ่านต่อ...

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:180

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด........สพป.สุโขทัย เขต 2  จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเร...

อ่านต่อ...

พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:234

พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย........สำนักงาน  ปปส.ภาค 6 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้างภู...

อ่านต่อ...

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:216

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   .......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โดยใช้โครงงานคุณธรรม" ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) สำหรับตัวแทนข้าราชการค...

อ่านต่อ...

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:244

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน............สพป.สุโขทัย เขต 2  จัดการค่ายทักษะชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ตามโครงการ ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายเปรม  คำวั...

อ่านต่อ...

ตักบาตร เดือน ก.ค.2561

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:204

ตักบาตร เดือน ก.ค.2561

ตักบาตร เดือน กรกฎาคม 2561.....เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามกิจกรรมของชมรมจิตอาสา สพป.สุโขทัย เขต 2 ตามโครงการ "ตักบาตรทุกเดือนช่วยเพื่อนผู้ยากไร้" ประ...

อ่านต่อ...

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:307

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ.........โรงเรียนบ้านห้วยโป้  สพป.สุโขทัย เขต 2 รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  โดยมี  นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม...

อ่านต่อ...

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:216

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561........เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขคณะล...

อ่านต่อ...

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:204

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก..............โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด  สพป.สุโขทัย เขต 2  นำนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ นักเรียน และประชาชน ให้เกิดความตระหนักรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเ...

อ่านต่อ...

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:188

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท" ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และ ครูประจ...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:281

ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ

ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ.........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการฝึกกองลูกเสือ สพป.สุโขทัย เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการด้านลูกเสือ ของโ...

อ่านต่อ...

รับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:169

รับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.พระนครศรี...

อ่านต่อ...

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:199

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

ประเมิน รอบที่ 1...........นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น...

อ่านต่อ...

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

แบบจองเข้าชมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คลิ๊กที่นี่ สพป.สุโขทัย เขต 2 เดินหน้าประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  ...

กลุ่มนโยบายและแผน

แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  >>> บัญชีจัดสรรงบฯ รายโรงเรียน <<< ...แจ้งเรื่องขั้นตอนการปักหมุดแบบถูกวิธี    >>>ขั้นตอนการปักหมุด<<...

กลุ่มส่งเสริมฯ

“สพฐ. เกมส์” กำหนดการคัดเลือกในระดับเขต/จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ (รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 16 ธันวาคม 2561) ใน 7 ประเภทกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเก็ตบอล ฟุตซอล คีตะมวยไทย วิ่ง 31 ขา และกีฬาสำหรับนักเรียนพิการ  คลิ๊กระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่(ว21-2560)และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง -มาตรฐานตำแหน่ง ช่วงที่ 1  คลิ๊กที่นี่... -มาตรฐานตำแหน่ง ช่วงที่ 2  คลิ๊กที่นี่... -มาตรฐานตำแหน่ง ช่วงที่ 3  คลิ๊ก...

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู    คลิ๊กที่นี่ TEPE Online หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู   คลิ๊กที่นี่หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการ...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  คลิ๊กที่นี่...  ...

กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ (ICT)

แอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ / การปรับจาน Ku_Band เพื่อรับสัญญาณช่อง DLTV จากดาวเทียมไทยคม ข่าวสารจากกลุ่ม ICT ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สพฐ. อบรมผู้บริหารระดับสูง-ที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ ขยายผล “NEW DLTV” โฉมใหม่ !!    คลังสื่อการเรียนรู...

กลุ่มบริหารการเงิน

พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการอบรมครูครบวงจร (เพิ่มเติม)  คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเอง    ...

กลุ่มอำนวยการ

รายชื่อเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   คลิ๊กที่นี่... ...ประกาศ ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  คลิ๊กที่นี่... ...ประกาศ รณรงค์การแต่งกายย้อ...

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังธาร
      [วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 196
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน กันยายน 2561
      [วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 56
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
      [วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 81
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
      [วันจันทร์, 06 สิงหาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 100
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
      [วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 131

 สพฐ. อบรมผู้บริหารระดับสูง-ที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญ ขยายผล “NEW DLTV” โฉมใหม่ !!
      [วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 80
 12 เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมากิน “ข้าวไรซ์เบอร์รี่”
      [วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 585
 ขั้นตอนเข้าชมพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.60 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
      [วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 752
 6 วิธีสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนร่วมสะท้อนคิดในโรงเรียน : ประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 864
 เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 2049
 8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1222
 สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน"ซ้ำชั้น"โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องอ่านด่วน!
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1226
 รัฐเผย3แนวทางจัดงานปีใหม่ 60 “ความสามัคคี - เชิดชูสถาบัน”
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 982

 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเล่นเกมส์ บ้านใหม่โพธิ์งาม
      [วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 675

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297